Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Daphne Dawsons

 1. Clara Potter
  13 Tháng tư 2017
 2. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Bạn ko đi học?
  13 Tháng tư 2017
 3. Clara Potter
  Clara Potter
  có nhưng là ca buổi chiều
  13 Tháng tư 2017
 4. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  bạn tên gì?
  13 Tháng tư 2017
 5. Clara Potter
  Clara Potter
  Dương Cẩm Y
  13 Tháng tư 2017
 6. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Phương, bạn lớp mấy z?
  13 Tháng tư 2017
 7. Clara Potter
  Clara Potter
  tớ tên là Cẩm Y và tớ học lớp 7
  13 Tháng tư 2017
 8. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Gọi đây là chị nhá :D:D
  13 Tháng tư 2017
 9. Clara Potter
  13 Tháng tư 2017
 10. Clara Potter
  Clara Potter
  vậy chị ơi chị làm câu 3 cho em đi
  13 Tháng tư 2017
 11. Daphne Dawsons
  Daphne Dawsons
  Ưkm, bà nào em?
  13 Tháng tư 2017
-->