Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Honoka Kousaka

 1. Thiên_Nhi_Moon
  Thiên_Nhi_Moon
  thank bn nha!!!
  3 Tháng tư 2017
 2. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Ukm, làm quen luôn nha~
  3 Tháng tư 2017
 3. Thiên_Nhi_Moon
  3 Tháng tư 2017
 4. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Mình tên Linh, 12 tuổi
  Còn bạn?
  3 Tháng tư 2017
 5. Thiên_Nhi_Moon
  Thiên_Nhi_Moon
  tên Nhi, 13 tuổi
  3 Tháng tư 2017
 6. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Hơn mình mộ tuổi rồi
  Xưng hô thế nào đây?
  3 Tháng tư 2017
 7. Thiên_Nhi_Moon
  Thiên_Nhi_Moon
  gọi mình là Mun đi
  3 Tháng tư 2017
 8. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Ok ok, nếu dùng nick name thì gọi mình là Lana cũng được :D
  3 Tháng tư 2017
 9. Thiên_Nhi_Moon
  Thiên_Nhi_Moon
  mk là Mun nha!!!!
  4 Tháng tư 2017
 10. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Ok ^^
  Bao giờ thì Mun thi học kì?
  4 Tháng tư 2017
 11. Thiên_Nhi_Moon
  Thiên_Nhi_Moon
  ah khoang 2-3 tuan gì đó
  4 Tháng tư 2017
 12. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Ai cũng vậy nhỉ
  Trường mình cho thi sớm quá...
  4 Tháng tư 2017
-->