Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Umaru

 1. JinMin Young
  JinMin Young
  Sao lại chán??
  30 Tháng ba 2017
 2. Umaru
  Umaru
  Không có cái gì nghịch a~
  1 Tháng tư 2017
 3. JinMin Young
  1 Tháng tư 2017
 4. Umaru
  Umaru
  A~ Bạn là ai v ?
  1 Tháng tư 2017
 5. JinMin Young
  JinMin Young
  Người~ :>
  1 Tháng tư 2017
 6. Umaru
  Umaru
  Thì có ai bảo bợn là người sao Hỏa đâu a~
  1 Tháng tư 2017
 7. JinMin Young
  JinMin Young
  Mà bạn tên j z?Làm quen nhé?
  1 Tháng tư 2017
 8. Umaru
  Umaru
  Oki ~ Tên thật a~ ?
  1 Tháng tư 2017
 9. JinMin Young
  1 Tháng tư 2017
 10. Umaru
  Umaru
  Mình tên thật là Linh a~
  5 Tháng tư 2017