Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Uyển Nhi

 1. Namikaze Minato
  Namikaze Minato
  Chào...rảnh thế?
  28 Tháng ba 2017
 2. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  ai đây nhể
  nhìn quen quen
  28 Tháng ba 2017
 3. Namikaze Minato
  Namikaze Minato
  VI - lol
  28 Tháng ba 2017
 4. Trần Uyển Nhi
  28 Tháng ba 2017
 5. Namikaze Minato
  Namikaze Minato
  avt là Vi trong lol á
  đg lm j á?
  28 Tháng ba 2017
 6. Trần Uyển Nhi
  28 Tháng ba 2017
 7. Namikaze Minato
  Namikaze Minato
  câu trả lời này quen quen
  dạo này ktra 1 tiết dồn dập mừ ko ôn à Nhi?
  28 Tháng ba 2017
 8. Trần Uyển Nhi
  28 Tháng ba 2017
-->