Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi chibipanda0210@gmail.com

 1. ohyeah97
  ohyeah97
  everybody don't like you :))
  28 Tháng ba 2017
 2. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  mùa a xi mì ca :))))))))
  29 Tháng ba 2017
 3. ohyeah97
  ohyeah97
  ai cen khờ nâu guắt a diu thóoc king ơ bao?
  29 Tháng ba 2017
 4. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  Korean language
  29 Tháng ba 2017
 5. ohyeah97
  ohyeah97
  what the **** korean??
  29 Tháng ba 2017
 6. chibipanda0210@gmail.com
  29 Tháng ba 2017
 7. ohyeah97
  ohyeah97
  can't you speak korean language?
  29 Tháng ba 2017
 8. ohyeah97
  ohyeah97
  can't you speak korean language?
  11 Tháng tư 2017
 9. chibipanda0210@gmail.com
  11 Tháng tư 2017
 10. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  11 Tháng tư 2017
 11. ohyeah97
  ohyeah97
  WTFAUTA?? hỉu ko
  11 Tháng tư 2017
 12. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  11 Tháng tư 2017
 13. ohyeah97
  11 Tháng tư 2017
 14. chibipanda0210@gmail.com
  11 Tháng tư 2017
 15. ohyeah97
  ohyeah97
  $$$
  11 Tháng tư 2017
 16. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  abcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyzabcxyz
  11 Tháng tư 2017
 17. ohyeah97
  ohyeah97
  1231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231231232123123123213123213221321123
  11 Tháng tư 2017
 18. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456456
  12 Tháng tư 2017
 19. ohyeah97
  ohyeah97
  7897897987987987987987987987987987987987987987987897897987878978798798798789798787879879879879879879879879878978787978979879879879879879879879879879879879879879798798778987789987
  13 Tháng tư 2017
 20. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
  13 Tháng tư 2017
 21. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000 1000000
  13 Tháng tư 2017
 22. ohyeah97
  ohyeah97
  sờ pam nhé cu
  ta còn sờ pam hơn nhé
  1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  13 Tháng tư 2017
 23. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  sờ pam nhé cưng
  chụy còn sờ pam hơn nhé
  1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  13 Tháng tư 2017
 24. ohyeah97
  ohyeah97
  bắt chiếc
  100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ko bằng bản gốc dc
  14 Tháng tư 2017
 25. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  ai có tên là bắt chiếc ở đây
  19 Tháng tư 2017
 26. ohyeah97
  ohyeah97
  có fuck you
  …....…..…./´¯/)….……... (\¯`\.
  …………/….//……….. …\\….\
  ………../….//………… ….\\….\
  …../´¯/…./´¯\………../¯ `\….\¯`\..
  .././…/…./…./.|_……_| .\….\….\…\.\.
  (.(….(….(…./.)..)..(..(. \….)….)….).).
  .\…………….\/…/….\. ..\/……………./
  ..\…………….. /……..\……………..…/.
  ….\…………..(………. ..)……………./
  19 Tháng tư 2017
 27. chibipanda0210@gmail.com
  19 Tháng tư 2017
 28. ohyeah97
  ohyeah97
  làm dc ko hãng oai
  20 Tháng tư 2017
 29. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  xem này
  ..........…./´¯/)….……. (\¯`\.
  …………/….//……….. …\\….\
  ………../….//………… .....\\….\
  …../´¯/…./´¯\………../¯ `\….\¯`\..
  .././…/…./…./.|_……_| .\….\….\…\.\.
  (.(….(….(…./.)..)..(..(. \….)….)….).).
  .\…………….\/…/….\. ..\/……………./
  ..\…………….. /……..\……………..…/.
  ….\…………..(………. ..)……………./
  21 Tháng tư 2017
 30. chibipanda0210@gmail.com
 31. ohyeah97
  ohyeah97
  copy người khác mà oai(cái trên ấy)
  23 Tháng tư 2017
 32. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  link đấy á
  23 Tháng tư 2017
 33. ohyeah97
  ohyeah97
  cái hình copy của tui
  23 Tháng tư 2017
 34. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  lại phét r
  23 Tháng tư 2017
-->