Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Honoka Kousaka

 1. Võ Phương Hiền
  Võ Phương Hiền
  Chào bạn
  3 Tháng tư 2017
 2. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Làm quen được ko bạn?
  4 Tháng tư 2017
 3. Võ Phương Hiền
  4 Tháng tư 2017
 4. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Bạn tên Võ Phương Hiền nhỉ
  4 Tháng tư 2017
 5. Võ Phương Hiền
  5 Tháng tư 2017
 6. Võ Phương Hiền
  Võ Phương Hiền
  Bạn ở đâu thế ?
  5 Tháng tư 2017
 7. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Mình ở Hà Nội
  Còn bạn?
  5 Tháng tư 2017
 8. Võ Phương Hiền
  Võ Phương Hiền
  Mình ở Bình Định.
  5 Tháng tư 2017
 9. Honoka Kousaka
  8 Tháng tư 2017
 10. Võ Phương Hiền
  Võ Phương Hiền
  Bạn học lớp mấy?
  8 Tháng tư 2017
 11. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  mình học lớp 6
  còn bạn?
  14 Tháng tư 2017
 12. Võ Phương Hiền
  Võ Phương Hiền
  Vậy mình lớn hơn bạn 2 tuổi
  17 Tháng tư 2017
 13. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  vậy xưng hô như thế nào đây?
  19 Tháng tư 2017
 14. Võ Phương Hiền
  Võ Phương Hiền
  gọi là chị em đi.
  23 Tháng tư 2017
 15. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  Vâng ạ ^^
  23 Tháng tư 2017
-->