Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nhung Ngô

 1. Phan Đặng Quốc Huy
  4 Tháng tư 2017
 2. Nhung Ngô
  Nhung Ngô
  ????
  4 Tháng tư 2017
 3. Phan Đặng Quốc Huy
  4 Tháng tư 2017
 4. Nhung Ngô
  Nhung Ngô
  =.=????
  5 Tháng tư 2017
 5. Phan Đặng Quốc Huy
  5 Tháng tư 2017
 6. Nhung Ngô
  Nhung Ngô
  desert speech
  8 Tháng tư 2017