Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Uyển Nhi

 1. Kem Min
  Kem Min
  t-mod chào trùm vi phạm ;)
  24 Tháng ba 2017
 2. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  Trùm vi phạm cx mún lm T- mod
  24 Tháng ba 2017
 3. Kem Min
  Kem Min
  em thích môn gì ?
  24 Tháng ba 2017
 4. Kem Min
  Kem Min
  Trùm vi phạm còn nợ anh 1 lời xin lỗi í nhé ;)
  24 Tháng ba 2017
 5. Trần Uyển Nhi
  24 Tháng ba 2017
 6. Kem Min
  Kem Min
  m nói anh bám ... chị mày chứ gì -.-
  24 Tháng ba 2017
 7. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  Cảm ơn thay xin đi
  24 Tháng ba 2017
 8. Trần Uyển Nhi
  24 Tháng ba 2017
 9. Kem Min
  Kem Min
  :v :v
  25 Tháng ba 2017
-->