Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Thị Quỳnh Chi

 1. Thiên vương
  Thiên vương
  Khi người iu khóc
  24 Tháng ba 2017
 2. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  24 Tháng ba 2017
 3. Thiên vương
  Thiên vương
  Đạt nào z
  24 Tháng ba 2017
 4. Thiên vương
  Thiên vương
  Quên Xa kỷ niệm
  24 Tháng ba 2017
 5. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Cả 2 người đều tên Đat + fAn PMQ
  24 Tháng ba 2017
 6. Thiên vương
  Thiên vương
  Oh kệ nó chớ nói em chi
  31 Tháng ba 2017
-->