Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nữ Thần Mặt Trăng

 1. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  umk cự giải thuần nha
  22 Tháng ba 2017
 2. Nữ Thần Mặt Trăng
  22 Tháng ba 2017
 3. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  làm quen nha tôi là băng 16t hén
  22 Tháng ba 2017
 4. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  dạ e là Trúc 13t
  22 Tháng ba 2017
 5. Lâm Băng Cự Giải
  22 Tháng ba 2017
 6. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  chị có ôn đội tuyển nào k ạ
  22 Tháng ba 2017
 7. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  haha trước chị có ôn anh nhưng sau bị loại rồi ko ôn nữa
  22 Tháng ba 2017
 8. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  tương lai còn dài mà chj:))
  22 Tháng ba 2017
 9. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  chị còn ôn thi đại học đây nè
  22 Tháng ba 2017
 10. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  vâng chj học tốt nha
  22 Tháng ba 2017
 11. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  hjhj đang cố
  22 Tháng ba 2017
 12. ohyeah97
  ohyeah97
  em cũng cự giải nek
  19 Tháng tư 2017
 13. Lâm Băng Cự Giải
  19 Tháng tư 2017
 14. ohyeah97
  20 Tháng tư 2017
 15. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  umk mibhf là băng cự giải 16t nha
  20 Tháng tư 2017
 16. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  20 Tháng tư 2017
 17. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  umk lâu lém mới có người ghé thaem hjhj
  20 Tháng tư 2017
 18. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  dạo này k thấy chj onl ák:D
  20 Tháng tư 2017
 19. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  chị on thường xuyên mà
  20 Tháng tư 2017
 20. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  sao e k thấy z hay là chj ở ẩn...
  20 Tháng tư 2017
 21. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  maybe chị chuẩn bị ẩn lun đó chứ
  20 Tháng tư 2017
 22. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  chj ẩn ở đâu z chj?
  20 Tháng tư 2017
 23. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  hjhj ẩn trạng thái hhd á sau này chị ẩn để ôn thi hjhj
  20 Tháng tư 2017
 24. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  tưởng đi đi ẩn cư ở chốn nào
  20 Tháng tư 2017
 25. Lâm Băng Cự Giải
  20 Tháng tư 2017
 26. Nữ Thần Mặt Trăng
  Nữ Thần Mặt Trăng
  thôi pp chj ôn thi tốt+nnmđ nha!
  20 Tháng tư 2017
 27. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  umk bye em nha nnmd
  20 Tháng tư 2017