Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Uyên Nhii

 1. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Không cần phải rườm rà vậy đâu, mình cũng là trưởng nhóm CLB dân ca nè
  13 Tháng ba 2017
 2. ohyeah97
  ohyeah97
  mk cx sinh năm 2005
  19 Tháng ba 2017
 3. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  uk, bạn sinh tháng nào
  27 Tháng ba 2017
 4. ohyeah97
  ohyeah97
  18/7/2005 bn ak
  27 Tháng ba 2017
 5. Lê Uyên Nhii
  Lê Uyên Nhii
  mk sinh ngày 14/9/2005
  28 Tháng ba 2017
 6. ohyeah97
  ohyeah97
  mk sinh trc bạn
  gọi là anh để :)
  thôi gọi bạn đi
  28 Tháng ba 2017
 7. toilatot
  toilatot
  trưởng nhóm CLB dân ca nè là cái gì thế
  31 Tháng ba 2017
 8. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Tự hiểu, OK
  31 Tháng ba 2017
 9. toilatot
  toilatot
  ?//?///////////////////////////////////////
  kiêu
  go away
  31 Tháng ba 2017
 10. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Ngay và luôn
  31 Tháng ba 2017