Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hy Nhiên

 1. thythysb
  thythysb
  ko phải e. thấy tên hay nên đặt thoi
  16 Tháng tư 2017
 2. Hy Nhiên
  Hy Nhiên
  Hình như 1 nick moon cũng có thên thythysb
  16 Tháng tư 2017
 3. thythysb
  thythysb
  là trai đó
  18 Tháng tư 2017
 4. Hy Nhiên
  18 Tháng tư 2017
 5. thythysb
  thythysb
  thythysb là Trần Thảo Nhị Hà
  19 Tháng tư 2017
 6. Hy Nhiên
  Hy Nhiên
  Ok bạn . Sr mình nhầm chút
  19 Tháng tư 2017
-->