Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Thị Quỳnh Chi

 1. lương lê
  11 Tháng ba 2017
 2. Lê Thị Quỳnh Chi
  11 Tháng ba 2017
 3. lương lê
  17 Tháng ba 2017
 4. Lê Thị Quỳnh Chi
  18 Tháng ba 2017
 5. lương lê
  lương lê
  chán
  10 Tháng tư 2017
 6. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Công nhận
  11 Tháng tư 2017
 7. lương lê
  lương lê
  thấy chán chưa
  2 Tháng năm 2017
 8. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Chưa nhé
  Đang cợt chó quà
  3 Tháng năm 2017