Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Thị Quỳnh Chi

 1. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  8 Tháng ba 2017
 2. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Tại sao..bạn cùng lớp e à Huy
  8 Tháng ba 2017
 3. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Em hàng xóm đó ạ !
  8 Tháng ba 2017
 4. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Gửi ảnh coi mặt
  8 Tháng ba 2017
 5. Phan Đặng Quốc Huy
  8 Tháng ba 2017
 6. Lê Thị Quỳnh Chi
  8 Tháng ba 2017
 7. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  8 Tháng ba 2017
 8. Hoàng Quỳnh Chi
  Hoàng Quỳnh Chi
  Nói gì dzề em thế !
  8 Tháng ba 2017
 9. Lê Thị Quỳnh Chi
  8 Tháng ba 2017
 10. phanthaohien2004
  9 Tháng ba 2017