Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi chibipanda0210@gmail.com

 1. ohyeah97
  ohyeah97
  thiệt lun ấy hả
  8 Tháng ba 2017
 2. chibipanda0210@gmail.com
  8 Tháng ba 2017
 3. ohyeah97
  ohyeah97
  ví dụ?
  8 Tháng ba 2017
 4. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  nhiều k vd được
  8 Tháng ba 2017
 5. ohyeah97
  ohyeah97
  lại chém gió
  8 Tháng ba 2017
 6. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  ai ai chém gió thế
  25 Tháng ba 2017
 7. ohyeah97
  ohyeah97
  you chứa ai lứa
  giỏi láy VD đi người ta bảo là ko chém
  25 Tháng ba 2017
 8. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  nữa chứ k phải lứa nhá :v
  25 Tháng ba 2017
 9. ohyeah97
  ohyeah97
  ừ thì you chứ ai nữa
  giỏi lấy VD đi người ta bảo là ko chém
  25 Tháng ba 2017
 10. ohyeah97
  ohyeah97
  ừ thì you chứ ai nữa
  giỏi lấy VD đi người ta bảo là ko chém
  19 Tháng tư 2017
 11. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  gớm bày đặt lấy VD chắc gì đã hiểu được mà oai
  19 Tháng tư 2017
 12. ohyeah97
  ohyeah97
  lấy đi khắc hiểu
  20 Tháng tư 2017
 13. chibipanda0210@gmail.com
  chibipanda0210@gmail.com
  hiểu được k hay lại ngơ
  20 Tháng tư 2017
 14. ohyeah97
  ohyeah97
  cứ nói đi
  21 Tháng tư 2017
 15. ohyeah97
  ohyeah97
  lấy đi nhanh lên
  23 Tháng tư 2017
 16. chibipanda0210@gmail.com
  23 Tháng tư 2017
 17. ohyeah97
  ohyeah97
  ko lấy dc nói lun đi
  23 Tháng tư 2017
 18. chibipanda0210@gmail.com
  23 Tháng tư 2017
-->