Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Thị Quỳnh Chi

 1. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  pii biết nghĩa zòi
  7 Tháng ba 2017
 2. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Sa mạc lời...nhưng còn 1 từ
  7 Tháng ba 2017
 3. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  từ đó không nên nói
  7 Tháng ba 2017
 4. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Gửi qua fb đi
  8 Tháng ba 2017
-->