Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trai Bảo Bình

 1. Ng.Klinh
  Ng.Klinh
  chào.
  sao hát lại ăn tát???
  4 Tháng ba 2017
 2. Vô Vị
  4 Tháng ba 2017
 3. Trai Bảo Bình
  4 Tháng ba 2017
 4. Vô Vị
  Vô Vị
  "Ngây "là j?
  4 Tháng ba 2017
 5. Trai Bảo Bình
  4 Tháng ba 2017
 6. Vô Vị
  Vô Vị
  ???
  4 Tháng ba 2017
-->