Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lâm Băng Cự Giải

 1. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  oh, bạn quê ở đâu vậy?
  4 Tháng ba 2017
 2. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  nghệ an thui
  4 Tháng ba 2017
 3. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  bạn ở huyện nào?
  4 Tháng ba 2017
 4. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  quỳ hợp còn bạn
  4 Tháng ba 2017
 5. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  thế ah, mình ở Thanh Chương
  4 Tháng ba 2017
 6. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  cũng làm gì xa ha bạn lớp mấy rùi
  4 Tháng ba 2017
 7. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  mình lớp 11 này còn bạn?
  4 Tháng ba 2017
 8. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  cùng tuổi nè
  trường bạn có nhiều người thi hsg tỉnh ko
  4 Tháng ba 2017
 9. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  cũng tùy từng môn bạn ạ, chỗ mình Toán Lý Hóa mỗi môn 3 người mấy môn kia mình cũng không rõ lắm, bạn cũng tham gia thi ah?
  4 Tháng ba 2017
 10. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  thì trường mình cũng thế thui ban a toán lí hóa mà
  4 Tháng ba 2017
 11. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  thế ah, mình bên ban C nên cũng không hay quan tâm mấy chuyện thi cử này lắm :v
  4 Tháng ba 2017
 12. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  mình bên ban a suốt ngày toán lí hóa thui
  4 Tháng ba 2017
 13. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  lin có face ko cho băng xin đi
  4 Tháng ba 2017
 14. linkinpark_lp
  linkinpark_lp
  mình ít dùng fb lắm
  4 Tháng ba 2017
 15. Lâm Băng Cự Giải
  Lâm Băng Cự Giải
  băng cũngbits dùng
  4 Tháng ba 2017
-->