Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Honoka Kousaka

 1. Nguyễn Như ý
  Nguyễn Như ý
  chào pạn
  3 Tháng ba 2017
 2. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  làm quen nha!
  3 Tháng ba 2017
 3. Nguyễn Như ý
  Nguyễn Như ý
  uk, lớp 6, pạn cứ gọi mik là Như ý
  3 Tháng ba 2017
 4. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  mình là Huyền Linh, cũng học lóp 6
  3 Tháng ba 2017
 5. Nguyễn Như ý
  Nguyễn Như ý
  mik ở Ba Vì, còn pạn ở đâu
  5 Tháng ba 2017
 6. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  mình ở Hà Nội
  5 Tháng ba 2017
 7. Nguyễn Như ý
  Nguyễn Như ý
  uk, zậy pạn kiểm tra 1 tiết môn nào chưa?
  5 Tháng ba 2017
 8. Honoka Kousaka
  Honoka Kousaka
  kiểm tra 1 tiết mấy môn từ tuần trước rồi
  còn bạn?
  5 Tháng ba 2017
 9. Nguyễn Như ý
  7 Tháng ba 2017
-->