Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ly Ly

 1. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Vâng, chào bạn
  2 Tháng ba 2017
 2. Mikage sama
  2 Tháng ba 2017
 3. Ly Ly
  Ly Ly
  Em nhỏ hơn anh đó
  2 Tháng ba 2017
 4. Mikage sama
  Mikage sama
  Nói với nhau là bạn luôn đi
  Đỡ phiền hà
  2 Tháng ba 2017