Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Dollee's Pii's

 1. samsam0444
  samsam0444
  Pi ới
  3 Tháng ba 2017
 2. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  3 Tháng ba 2017
 3. toiyeu71
  toiyeu71
  kanh đây -,- nhớ Pii vch =.= ahihi
  12 Tháng ba 2017
 4. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  thương kanh nhất nhất
  13 Tháng ba 2017
 5. toiyeu71
  toiyeu71
  ây za -,- thật ko đấy =3=
  13 Tháng ba 2017
 6. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  đó là lời nói từ sâu thẳm trong đáy lòng pii
  13 Tháng ba 2017
 7. toiyeu71
  toiyeu71
  yêu quớ -,- Pii ới -,- hun miếng nèo ❤❤❤
  13 Tháng ba 2017
 8. Dollee's Pii's
  Dollee's Pii's
  pii sợ có người đánh ghen lắm nhé
  13 Tháng ba 2017
 9. toiyeu71
  toiyeu71
  Kết thúc rồi Pii ==,== ib đi Pii
  13 Tháng ba 2017
-->