Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lê Thị Quỳnh Chi

 1. Di Thư
  Di Thư
  Ăn lem là rìi
  2 Tháng ba 2017
 2. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  ý nó là chào người ae :D
  2 Tháng ba 2017
 3. Di Thư
  Di Thư
  Chị ở trên có ổn không đấy? Thấy thật bất bình thường nhaa
  2 Tháng ba 2017
 4. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Nó chào em đấy, chào lại đi :D
  2 Tháng ba 2017
 5. Di Thư
  Di Thư
  Chào người ngoài hành tinhh!!
  2 Tháng ba 2017
 6. Hoàng Hương Giang
  Hoàng Hương Giang
  Em hiểu tiếng cô ấy ko !?
  2 Tháng ba 2017
 7. Di Thư
  Di Thư
  Không ạ =))
  2 Tháng ba 2017
 8. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Cho xin cái nguồn từ ảnh bìa
  3 Tháng ba 2017
 9. Di Thư
  Di Thư
  Nguồn: Di Thư cutee
  4 Tháng ba 2017
 10. Lê Thị Quỳnh Chi
  4 Tháng ba 2017
 11. Di Thư
  Di Thư
  6 Tháng ba 2017
 12. Lê Thị Quỳnh Chi
  6 Tháng ba 2017
 13. Di Thư
  Di Thư
  Sao nay ai cũng kiệm lời hết vậy nhở? =3=
  6 Tháng ba 2017
 14. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  ... 3 chấm thay cho lời mún nói
  6 Tháng ba 2017
 15. Di Thư
  Di Thư
  Thế lời muốn nói của người ngoài hành tinh là rì vậyy
  6 Tháng ba 2017
 16. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Người ngoài hành tynh???? Ae cây khế sớ
  6 Tháng ba 2017
 17. Di Thư
  Di Thư
  Cây khế sớ? Là cái cây quái gì thía. Cây ở trên hành tinh của chị à? :))
  6 Tháng ba 2017
 18. Lê Thị Quỳnh Chi
  7 Tháng ba 2017
 19. Di Thư
  Di Thư
  ...
  7 Tháng ba 2017
 20. Lê Thị Quỳnh Chi
  Lê Thị Quỳnh Chi
  Đừng học
  10 Tháng ba 2017
 21. Di Thư
  Di Thư
  Hả? Là sao người ngoài hành tinh Chi?
  12 Tháng ba 2017