Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Phan Đặng Quốc Huy

 1. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  chào ^^
  1 Tháng ba 2017
 2. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Hỏi han chút
  Nick cũ của bạn là gì vậy ?
  1 Tháng ba 2017
 3. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  như trên
  1 Tháng ba 2017
 4. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Oh, sao mình cứ có cảm giác là mình biết bạn nhỉ
  1 Tháng ba 2017
 5. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  vậy hả.... hừm, thôi bỏ qua đi, làm quen nha :)
  1 Tháng ba 2017
 6. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Vâng, thưa bạn của tui
  1 Tháng ba 2017
 7. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  hehe, bạn tên j? mình là Kiên_14 tuổi
  1 Tháng ba 2017
 8. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Mình là Huy 13 tuổi học lớp 8, còn bạn học lớp mấy
  1 Tháng ba 2017
 9. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  lớp 9
  1 Tháng ba 2017
 10. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Cho em xin lỗi vì quá vô lễ
  1 Tháng ba 2017
 11. Swagger_Robber
  Swagger_Robber
  có sao đâu, để ý làm chi ^^ cứ gọi như bt thui, gọi anh em thấy mất tự nhiên quá trời
  1 Tháng ba 2017
 12. Phan Đặng Quốc Huy
  Phan Đặng Quốc Huy
  Thôi! nói chuyện trên hội thoại đi nha bn
  Nói ở đây thấy kì kì sao ấy
  1 Tháng ba 2017
 13. Swagger_Robber
  1 Tháng ba 2017
-->