Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thiên vương

 1. Di Thư
  Di Thư
  Oki oki :v
  1 Tháng ba 2017
 2. Khả Dii
  Khả Dii
  Ồ!!!!!
  7 Tháng ba 2017
 3. Thiên vương
  Thiên vương
  Ồ gì
  7 Tháng ba 2017
 4. Di Thư
  Di Thư
  Đìu, đổi tên Thiên Vương luôn
  8 Tháng ba 2017
 5. Thiên vương
  8 Tháng ba 2017