Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trai Bảo Bình

 1. Uchiha Sasuke
  11 Tháng tám 2016
 2. Trai Bảo Bình
  Trai Bảo Bình
  tên thật bn là j z
  11 Tháng tám 2016
 3. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  bt để lm j
  11 Tháng tám 2016
 4. Trai Bảo Bình
  Trai Bảo Bình
  nam - chat, nữ - tán
  11 Tháng tám 2016
 5. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  hề hề, hay nhể
  mơ đê
  rảnh wa nữa ngồi đây ns mấy chuyện vớ vẩn
  11 Tháng tám 2016
 6. Trai Bảo Bình
  Trai Bảo Bình
  gớm/ t đag mơ đây
  11 Tháng tám 2016
-->