Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Gerard Pique

 1. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  j z Vị
  11 Tháng tám 2016
 2. Hide Away
  Hide Away
  uchihaitachi là tỉ hồi nào z
  11 Tháng tám 2016
 3. Gerard Pique
  Gerard Pique
  có máy in ko in tau cái nì
  11 Tháng tám 2016
 4. s-uchihaitachi-s
  11 Tháng tám 2016
 5. Gerard Pique
 6. Gerard Pique
  Gerard Pique
  ti nựa gửi bt sau mần cái đạ
  11 Tháng tám 2016
 7. s-uchihaitachi-s
  11 Tháng tám 2016
 8. Gerard Pique
  Gerard Pique
  óc bò........in cái thầy Mân cho mần khi sáng mak con Hướng đăng lên đó vô link đó cop hết 40 câu đi rồi in cái còn bt trên mail ti tau gửi sau
  11 Tháng tám 2016