Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Kem Min

 1. Namikaze Minato
  Namikaze Minato
  có sasuke
  11 Tháng tám 2016
 2. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  ờ, tôi đây
  11 Tháng tám 2016
 3. Uchiha Sasuke
  11 Tháng tám 2016
 4. Kem Min
  Kem Min
  ~ sai hết dzồi :D
  11 Tháng tám 2016
 5. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  z là ai thì ns đi
  11 Tháng tám 2016
 6. Kem Min
  Kem Min
  sasuke sao chép vẫn có lỗi ~ . Sơn tùng mới là đệ tử chân truyền của kksi ! :V
  11 Tháng tám 2016
 7. Uchiha Sasuke
  Uchiha Sasuke
  đểu thế
  11 Tháng tám 2016
 8. Kem Min
  Kem Min
  ~ Mình đố vui nhộn thôi nà ^_^
  11 Tháng tám 2016
 9. Uchiha Sasuke
  11 Tháng tám 2016
 10. Namikaze Minato
  Namikaze Minato
  he he.Chuẩn
  11 Tháng tám 2016
-->