Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hide Away

 1. Otaku8874
  10 Tháng tám 2016
 2. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  tui nè bà trẻ
  10 Tháng tám 2016
 3. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  bà trẻ thay avarta ah
  10 Tháng tám 2016
 4. Hide Away
  Hide Away
  umk, cháu ạ
  10 Tháng tám 2016
 5. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  nói j đấy,vả cho giờ
  10 Tháng tám 2016
 6. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  muốn rụng hàm ko
  10 Tháng tám 2016
 7. Hide Away
  Hide Away
  bà trẻ thì rụng hàm sẵn rùi
  10 Tháng tám 2016
 8. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  chú cứ nói mok chị, đập chết h
  10 Tháng tám 2016
 9. Hide Away
  Hide Away
  ahaha
  10 Tháng tám 2016
-->