Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Kim Ngưu(bluerose)

 1. Lê Khánh Linh
  Lê Khánh Linh
  ko. Mk chỉ mún kb thui
  10 Tháng tám 2016
 2. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Ukm.mk cx khá là hòa đồng
  10 Tháng tám 2016
 3. Lê Khánh Linh
  Lê Khánh Linh
  uk. Kim ngưu mà
  10 Tháng tám 2016
 4. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Ukm vào trang cá nhân của mk ns đi vì mk đang tiếp 1 đứa nữa
  10 Tháng tám 2016
 5. Lê Khánh Linh
  10 Tháng tám 2016
 6. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  xin lỗi cậu,mk hơi quá dáng
  10 Tháng tám 2016
-->