Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Bé Kim Ngưu(bluerose)

 1. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  10 Tháng tám 2016
 2. Duy Khang
  10 Tháng tám 2016
 3. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  mk đang hỏi bn mà
  10 Tháng tám 2016
 4. Duy Khang
  Duy Khang
  kakashi - sensei chi là cau nói thoi dau phải câu hỏi
  10 Tháng tám 2016
 5. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  thì mk hỏi ngay trên đó,(j z)
  10 Tháng tám 2016
 6. Duy Khang
  Duy Khang
  j z la s
  10 Tháng tám 2016
 7. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  gì vậy đó
  10 Tháng tám 2016
 8. Duy Khang
  Duy Khang
  cai j moi dc
  10 Tháng tám 2016
 9. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  đang lm j đó ddcj chưa
  10 Tháng tám 2016
 10. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  thui nhé ngày mai ns mk off đây
  10 Tháng tám 2016
-->