Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi congchuahoasen28

 1. chaugiang81
  chaugiang81
  bn thấy khó chỗ nào thì lấy sách giáo khoa ra đọc, ngẫm, làm bài tập ví dụ... nếu chưa hiểu có thể đăng bài hỏi mà ?
  8 Tháng tám 2016
 2. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  đầu óc cứ loạn lên , không tin được năng lực hiện tại của mình và thành tích từng đạt được trongquá khứ
  8 Tháng tám 2016
 3. chaugiang81
  chaugiang81
  ý bn là sao ns rõ hơn đc ko?
  8 Tháng tám 2016
 4. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  chẳng biết , có lẽ mình quên sạch
  8 Tháng tám 2016
 5. chaugiang81
  chaugiang81
  ms nghỉ có 2 tháng thôi mà qên rồi ư ?
  8 Tháng tám 2016
 6. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  chẳng hieeur , mình chưa từng bị như vậy
  8 Tháng tám 2016
 7. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  lần đầu tiên trong đời..mình thực sự lo lắng cho kiến thức của mình đến vậy
  8 Tháng tám 2016
 8. chaugiang81
  chaugiang81
  trong lúc học bn có thực sự chú ý hiểu bài ko ?
  8 Tháng tám 2016
 9. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  mình hiểu , bài kiểm tra của mình về phần này trung bình là 9.4
  8 Tháng tám 2016
 10. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  đó là quá khứ
  8 Tháng tám 2016
 11. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  môn toán của mình trên 9.0 suốt nhiều năm vừa qua
  8 Tháng tám 2016
 12. Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Bé Kim Ngưu(bluerose)
  Vậy mà nay nó đã tan theo niềm tin
  9 Tháng tám 2016
-->