Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi congchuahoasen28

 1. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  bn đăng vào box toán đi mn sẽ j dc đấy
  8 Tháng tám 2016
 2. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  mình không có đề sao đăng , mình cần ai đó giao đề cơ bản !
  8 Tháng tám 2016
 3. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  bn cần hk1 hay 2 để mk dẫn link cho
  8 Tháng tám 2016
 4. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  cả 2 hk
  8 Tháng tám 2016
 5. s-uchihaitachi-s
 6. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  cảm ơn bạn !
  8 Tháng tám 2016
 7. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  cần nữa ko z mk cho tiếp
  8 Tháng tám 2016
 8. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  mình k muốn down
  8 Tháng tám 2016
 9. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  bn xem trực tiếp cx dc mà
  8 Tháng tám 2016
 10. congchuahoasen28
  congchuahoasen28
  mình... gặp vài lỗi hệ thống , bạn cho mình dạng bài giảng dưới hình thức khác được không ?
  8 Tháng tám 2016
 11. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  để mk tìm đã nhé
  8 Tháng tám 2016
 12. congchuahoasen28
  8 Tháng tám 2016
-->