Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hide Away

 1. co nang su tu
  co nang su tu
  sao mệt vậy
  8 Tháng tám 2016
 2. Hide Away
  Hide Away
  lúc nào cũng mệt cả
  8 Tháng tám 2016
 3. co nang su tu
  co nang su tu
  Có chuyện buồn sao
  8 Tháng tám 2016
 4. Hide Away
  Hide Away
  chơi nhiều wa
  8 Tháng tám 2016
 5. co nang su tu
  co nang su tu
  trời, Tưởng chuyện gi
  8 Tháng tám 2016
 6. Hide Away
  Hide Away
  haha, bị lừa tình rùi
  8 Tháng tám 2016
 7. co nang su tu
  co nang su tu
  cau dang lam gi vay
  8 Tháng tám 2016
 8. Hide Away
  Hide Away
  mk đang ''chơi''
  8 Tháng tám 2016
 9. co nang su tu
  co nang su tu
  chơi gi vay
  8 Tháng tám 2016
 10. Hide Away
  Hide Away
  học thôi
  8 Tháng tám 2016
 11. Hide Away
  Hide Away
  mk ''chăm'' lắm
  8 Tháng tám 2016
 12. co nang su tu
  co nang su tu
  uk, minh cung dang hoc ne
  8 Tháng tám 2016
 13. Hide Away
  Hide Away
  môn j z
  8 Tháng tám 2016
 14. co nang su tu
  co nang su tu
  toan, vay cau hoc mon gi vay
  8 Tháng tám 2016
 15. Hide Away
  Hide Away
  lý, nhức hết cả đầu
  8 Tháng tám 2016
 16. Hide Away
  Hide Away
  cậu bao nhiêu tuổi rùi
  8 Tháng tám 2016
 17. co nang su tu
  co nang su tu
  mk 12 tuổi
  9 Tháng tám 2016
-->