Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hocmai2206

 1. quechau2003
  quechau2003
  No,thanks
  8 Tháng tám 2016
 2. quechau2003
  quechau2003
  Làm quen nha
  8 Tháng tám 2016
 3. hocmai2206
  hocmai2206
  ờm
  9 Tháng tám 2016
 4. hocmai2206
  hocmai2206
  bạn bnhiu tuổi rùi?
  9 Tháng tám 2016
 5. quechau2003
  quechau2003
  mình 13 tuổi
  9 Tháng tám 2016
 6. quechau2003
  quechau2003
  còn bạn
  9 Tháng tám 2016
 7. hocmai2206
  hocmai2206
  mình 15 tuổi nha
  10 Tháng tám 2016
 8. hocmai2206
  hocmai2206
  bạn là boy, girl hay gayer
  10 Tháng tám 2016
 9. quechau2003
  quechau2003
  Oh hơn mik rùi
  10 Tháng tám 2016
 10. quechau2003
  quechau2003
  Mình là Girl
  10 Tháng tám 2016
 11. hocmai2206
  hocmai2206
  thế mình là boy + lớn hơn bạn 2 tuổi...
  10 Tháng tám 2016
 12. quechau2003
  quechau2003
  OMG!! Mình nên gọi bằng anh hay bạn đây?
  10 Tháng tám 2016
 13. hocmai2206
  hocmai2206
  xinh gái thì gọi bằng anh
  10 Tháng tám 2016
 14. quechau2003
  quechau2003
  Vậy mình gọi = a nhé
  10 Tháng tám 2016