Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hieu09062002

 1. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  mk năm nay ms lớp 9 thôi
  7 Tháng tám 2016
 2. hieu09062002
  hieu09062002
  thế thì bằng tuổi mk. Mà bạn ở đâu? Chuyên gì?
  7 Tháng tám 2016
 3. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  mk ở hà tĩnh
  7 Tháng tám 2016
 4. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  bn ở đâu z
  7 Tháng tám 2016
 5. hieu09062002
  hieu09062002
  Support mình bài toán với. Chị Quỳnh ngất rồi cũng nên
  7 Tháng tám 2016
 6. hieu09062002
  hieu09062002
  Xem hồ sơ mình đi rồi bn khác biết
  7 Tháng tám 2016
 7. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  mk xem rồi bài đó chắc mk ko j dc rồi
  7 Tháng tám 2016
 8. hieu09062002
  hieu09062002
  Chán thế
  7 Tháng tám 2016
 9. s-uchihaitachi-s
  7 Tháng tám 2016
-->