Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Nguyen Le Linh Nhi

 1. iceghost
  iceghost
  (Dịch : We don't talk anymore)
  7 Tháng tám 2016
 2. hanh2002123
  hanh2002123
  Khang ơi, em giỏi vậy :v
  7 Tháng tám 2016
 3. iceghost
  iceghost
  @hanh7a2002123 Lúc đầu cứ tưởng We dốt tiếng Anh :v
  Nhưng sau khi nhìn avatar's và liên tưởng đến các sự's kiện's gần's đây's thì mới dịch được :v
  7 Tháng tám 2016
 4. hanh2002123
  hanh2002123
  mới đầu chị còn cố dịch là we don't thuộc .... nhưng :v ....
  7 Tháng tám 2016
-->