Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trung Lê Tuấn Anh

 1. baobadao2512
  baobadao2512
  222 anh. Anh đang làm gì vậy???
  6 Tháng tám 2016
 2. Trung Lê Tuấn Anh
  Trung Lê Tuấn Anh
  anh đang kiếm người nt :D
  6 Tháng tám 2016
 3. baobadao2512
  baobadao2512
  anh rảnh thế! :D
  6 Tháng tám 2016
 4. Trung Lê Tuấn Anh
  Trung Lê Tuấn Anh
  anh đang rảnh trước khi đi học mà
  em đang làm gì vậy
  6 Tháng tám 2016
 5. baobadao2512
  baobadao2512
  Em đang học
  6 Tháng tám 2016
 6. Trung Lê Tuấn Anh
  Trung Lê Tuấn Anh
  em chăm học vậy
  6 Tháng tám 2016
 7. baobadao2512
  baobadao2512
  Thì em học thêm và học hè mà anh!:D
  6 Tháng tám 2016
 8. Trung Lê Tuấn Anh
  Trung Lê Tuấn Anh
  anh cũng vậy mà
  nhưng khi ngồi vào máy anh không chăm như em đâu :p
  6 Tháng tám 2016
 9. baobadao2512
  baobadao2512
  em cứ làm bài thôi, khi nào có tin nhắn thì em trả lời rồi học tiếp
  6 Tháng tám 2016
 10. Trung Lê Tuấn Anh
  Trung Lê Tuấn Anh
  em đang học môn gì zợ
  6 Tháng tám 2016
 11. baobadao2512
  baobadao2512
  Em học xong rồi anh ạ
  6 Tháng tám 2016
 12. Trung Lê Tuấn Anh
  Trung Lê Tuấn Anh
  vậy em đang làm gì zậy
  anh chán quá à
  có gì chơi hem
  6 Tháng tám 2016
 13. baobadao2512
  baobadao2512
  Anh lên mạng mà đọc truyện cười cho nó vui, lại còn giải trí đầu óc nữa!:v
  6 Tháng tám 2016
 14. Trung Lê Tuấn Anh
  Trung Lê Tuấn Anh
  thui chào em anh đi học đây :D
  6 Tháng tám 2016
 15. baobadao2512
  baobadao2512
  Bye anh nha!
  6 Tháng tám 2016