Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi ciel sky

 1. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  đề mk vẫn cảm thấy sao sao ấy
  3 Tháng tám 2016
  ciel sky thích bài này.
 2. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  ciel skys-uchihaitachi-s thích bài này.
 3. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  Mk nghĩ cậu ta ghi sai đề
  3 Tháng tám 2016
  ciel sky thích bài này.
 4. ciel sky
 5. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  ciel skys-uchihaitachi-s thích bài này.
 6. s-uchihaitachi-s
  3 Tháng tám 2016
  ciel sky thích bài này.
 7. ciel sky
  ciel sky
  đúng 100%
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 8. ciel sky
  ciel sky
  ko sai
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 9. s-uchihaitachi-s
  3 Tháng tám 2016
  ciel sky thích bài này.
 10. xXx I Love Karry Wang xXx
  xXx I Love Karry Wang xXx
  woa bn s-uchihaitachi-s ơi bn sinh ngày 12/9/1999 hen
  3 Tháng tám 2016
  ciel skys-uchihaitachi-s thích bài này.
 11. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  16/11/2002
  3 Tháng tám 2016
  ciel sky thích bài này.
 12. ciel sky
  ciel sky
  chuẩn ko cần chỉnh
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 13. ciel sky
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 14. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  ciel skys-uchihaitachi-s thích bài này.
 15. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  có lẽ lớp 7 lên 8
  3 Tháng tám 2016
 16. ciel sky
  ciel sky
  ???
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 17. ciel sky
  ciel sky
  thế giúp đi toán lớp 7
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 18. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-sciel sky thích bài này.
 19. ciel sky
  ciel sky
  you
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 20. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 21. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  z bn lớp mấy xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
 22. ciel sky
  ciel sky
  6->7
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 23. xXx I Love Karry Wang xXx
  xXx I Love Karry Wang xXx
  hí mh hẻn 6 lên 7 à hihi
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 24. ciel sky
  ciel sky
  = I
  3 Tháng tám 2016
 25. s-uchihaitachi-s
  3 Tháng tám 2016
 26. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 27. ciel sky
  ciel sky
  học thêm đén phần nào rồi
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 28. xXx I Love Karry Wang xXx
  xXx I Love Karry Wang xXx
  bn s-uchihaitachi tên j
  3 Tháng tám 2016
  ciel skys-uchihaitachi-s thích bài này.
 29. ciel sky
  ciel sky
  Có lẽ là Long
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 30. s-uchihaitachi-s
  3 Tháng tám 2016
  ciel sky thích bài này.
 31. xXx I Love Karry Wang xXx
  xXx I Love Karry Wang xXx
  cie-sky bn hoi ai z
  3 Tháng tám 2016
  ciel sky thích bài này.
 32. ciel sky
  ciel sky
  Nó tự khoe là nó đẹp trai nhưng ko cho coi hình
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 33. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 34. ciel sky
  ciel sky
  tại mình thấy pro của bạn khi đắng kí go to school ho... tên là Trần Long
  3 Tháng tám 2016
 35. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  mk ghi cho hay đó
  3 Tháng tám 2016
  xXx I Love Karry Wang xXx thích bài này.
 36. xXx I Love Karry Wang xXx
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
 37. ciel sky
  ciel sky
  ???
  3 Tháng tám 2016
  s-uchihaitachi-s thích bài này.
-->