Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trần Uyển Nhi

 1. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  2, dg lm j z
  1 Tháng tám 2016
 2. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  lm bài tập
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 3. s-uchihaitachi-s
  1 Tháng tám 2016
 4. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  a đg lm j z
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 5. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  cx dg lm bt
  1 Tháng tám 2016
 6. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  a ko cần đi tập trung à
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 7. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  sướng nhỉ
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 8. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  đáng lẽ phải đi nhưng do học đội tuyển nên ko cần
  1 Tháng tám 2016
 9. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  a học đội tuyển j z
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 10. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  đội tuyển anh
  1 Tháng tám 2016
 11. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  a học cả hè à
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 12. s-uchihaitachi-s
  1 Tháng tám 2016
 13. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  Vậy a ko đi chơi hè à
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 14. s-uchihaitachi-s
  s-uchihaitachi-s
  chơi dc mấy tuần đầu rùi phải học
  1 Tháng tám 2016
  Trai Bảo Bình thích bài này.
 15. Trần Uyển Nhi
  Trần Uyển Nhi
  e cx đi chơi vài ngày nhưng đến gần giữa tháng 7 mới học
  1 Tháng tám 2016
  Uchiha Sasukes-uchihaitachi-s thích bài này.
 16. s-uchihaitachi-s
  1 Tháng tám 2016
  Trai Bảo Bình thích bài này.
-->