Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ngothihong123

 1. Ngothihong123
  Ngothihong123
  Anybody here?
  27 Tháng bảy 2016
  Nguyễn Khoa thích bài này.
 2. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Có mà!
  28 Tháng bảy 2016
  Ngothihong123 thích bài này.
 3. Ngothihong123
  Ngothihong123
  Hi. Nice to meet you, I'm Nhung. And you?
  28 Tháng bảy 2016
  Nguyễn Khoa thích bài này.
 4. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Tớ là Khoa@!@
  tớ cũng rất vui khi được nói chuyện với cậu
  29 Tháng bảy 2016
  Ngothihong123 thích bài này.
 5. Ngothihong123
  Ngothihong123
  Where do you live?
  29 Tháng bảy 2016
  Nguyễn Khoa thích bài này.
 6. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Mình ở sài sơn-quốc oai-hà nội
  Còn bẠN
  2 Tháng tám 2016
  Ngothihong123 thích bài này.
 7. Ngothihong123
  Ngothihong123
  I live in HCM city. Which school are you in?
  2 Tháng tám 2016
  Nguyễn Khoa thích bài này.
 8. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Mình học trường Sài Sơn
  3 Tháng tám 2016
  Ngothihong123 thích bài này.
 9. Ngothihong123
  Ngothihong123
  What sụbect do you like?
  3 Tháng tám 2016
 10. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Tin học
  4 Tháng tám 2016
 11. Ngothihong123
  Ngothihong123
  What do you want to be in the future?
  5 Tháng tám 2016
 12. Nguyễn Khoa
  Nguyễn Khoa
  Dùng tiếng việt đi
  Tớ chưa có định nghĩa về việc mình làm
  10 Tháng tám 2016
-->