Permalink for Post #2

Chủ đề: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(10t) cm. Trong một chu kì thời gian vật có tốc đ

-->