Permalink for Post #3

Chủ đề: [Toán 12] có 2 điểm cực trị A và B sao cho diện tích tam giác OAB=48

-->