xuanthanhqmp's Recent Activity

 1. xuanthanhqmp đã đăng chủ đề mới.

  Tin học tin

  [ATTACH][ATTACH] [ATTACH] cho mình hỏi lỗi đó sửa sao ạ, ngay chỗ for i:=1 to n do

  upload_2019-11-17_21-34-39.png

  Diễn đàn: Tin học cấp III

  17 Tháng mười một 2019 lúc 21:34
 2. xuanthanhqmp đã đăng chủ đề mới.

  Tin học Kiểu mảng

  Nhập vào 1 dãy số nguyên dương a gồm n phần tử (n<200) a. Cho biết các phần tử trong dãy a có tạo thành 1 cấp số cộng không? b. Tạo mảng b với phần tử b là tổng của i phần tử đầu tiên của a. Giúp mình với ạ

  Diễn đàn: Tin học cấp III

  17 Tháng mười một 2019 lúc 20:25
 3. xuanthanhqmp đã đăng chủ đề mới.

  Hóa 11 ankan

  khi clo hóa C5H12 với tỉ lệ mol 1:1 thu được 3 sản phẩm thế monoclo. Danh pháp IUPAC của ankan đó là? Mọi người chỉ mình cách làm với ạ.

  Diễn đàn: Hiđrocacbon no

  16 Tháng mười một 2019 lúc 20:13
-->