www.ngocanh@gmail.com's Recent Activity

  1. www.ngocanh@gmail.com đã đăng chủ đề mới.

    Hóa 11 Anken

    Dùng công thức cấu tạo thu gọn viết các phương trình phản ứng của các thí nghiệm sau : 1,Dẫn metylpropen vào dung dịch brom.? 2, Dẫn but-2-en vào vào dung dịch brom.? 3, Dẫn etilen tác dụng với nước có xúc tác axit?

    Diễn đàn: Hiđrocacbon không no

    16 Tháng hai 2020 lúc 14:07
-->