warm sunset's Recent Activity

 1. warm sunset commented on warm sunset's profile post.

  oki chị

  23 Tháng chín 2021 lúc 20:37
 2. warm sunset commented on warm sunset's profile post.

  chị đâu thấy mặt e đâu mà bảo xinh mặt e trông bùn cười lém

  23 Tháng chín 2021 lúc 20:05
 3. warm sunset commented on warm sunset's profile post.

  nói chung e đen lắm dạo này này hè ở nhà nên ms trắng lên xíu thui á

  23 Tháng chín 2021 lúc 20:04
 4. warm sunset commented on warm sunset's profile post.

  e còn đen hơn cục than á đen như cái avt

  23 Tháng chín 2021 lúc 20:01
 5. warm sunset commented on warm sunset's profile post.

  vậy là hơn e zùi trắng hơn cả e nhìu

  23 Tháng chín 2021 lúc 20:00
 6. warm sunset commented on warm sunset's profile post.

  chị em trông xinh qué <3

  23 Tháng chín 2021 lúc 19:57
 7. warm sunset commented on warm sunset's profile post.

  avt là chị hỏ

  23 Tháng chín 2021 lúc 19:50
 8. warm sunset left a message on Nguyễn Phan Ánh Nguyệt's profile.

  Ý chị Nguyệt phải khum nhỉ

  23 Tháng chín 2021 lúc 19:48
 9. warm sunset thích trạng thái của Minh Nhí.

  Nhớ mấy ban này quá @phamkimcu0ng @minhtam8a2@gmail.com @Trinh Linh Mai @nhuukha @warm sunset @Nguyễn Thị Quỳnh Lan @Hà Kiều Chinh

  23 Tháng chín 2021 lúc 19:44
 10. warm sunset đã trả lời vào chủ đề Ngoại ngữ Chinh phục bài tập về CHỨC NĂNG GIAO TIẾP. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Question 25: Tuan is late for the class meeting. - Tuan: “Sorry I’m late, Ha.” - Ha: “_______” A. Good idea. B. Never mind. C. Same to you. D. Thanks a lot. Question 26: Mai is talking to Hoa about Hoa’s new dress. - Mai: “You’ve got a nice...

  23 Tháng chín 2021 lúc 19:43
 11. warm sunset đã trả lời vào chủ đề Ngoại ngữ Chinh phục bài tập về GIỚI TỪ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  46. The old houses were ………………… down to make way for a block of flats. A. banged B. put C. hit D. knocked 47. Since he failed his exam, he had to ………………… for it again. A. take B. sit C. make D. pass

  23 Tháng chín 2021 lúc 19:41
 12. warm sunset đã trả lời vào chủ đề Ngoại ngữ Chinh phục bài tập về TRỌNG ÂM. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Question 17: A. alive B. careful C. happy D. nervous Question 18: A. customer B. festival C. suggestion D. capital

  23 Tháng chín 2021 lúc 19:40