TT0109's Recent Activity

  1. TT0109 đã Thích bài viết của zzh0td0gzz trong chủ đề Toán 11 Tìm GTLN, GTNN của hàm số.

    câu 1 đã giải câu 2: \sqrt{sinx} \leq 1 \sqrt{cosx} \geq 0 =>\sqrt{sinx}-\sqrt{cosx} \leq 1-0=1 \sqrt{sinx} \geq 0 \sqrt{cosx} \leq 1 =>\sqrt{sinx}-\sqrt{cosx} \geq 0-1=-1 Câu 3: 2sin^2x=1-cos2x -cos^2x=-\frac{1+cos2x}{2} thay vào ra phương...

    11 Tháng bảy 2019 lúc 16:15
-->