Trương Văn Trường Vũ's Recent Activity

 1. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  off nha pp

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:22
 2. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  lag thiệt đó m @@

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:22
 3. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  ủa thế sao? nó có nói yêu t k, đừng gán bừa

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:21
 4. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  mưa cái đầu m :> có ai yêu ai đâu mà mưa

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:20
 5. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  laggggg

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:20
 6. Trương Văn Trường Vũ liked Pineapple <3's post on Trương Văn Trường Vũ's profile.

  Hế lô *vẫy* :D

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:20
 7. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  nhí đâu =-= t coi nó là em t lun đó m @@ đừng gán vu vơ tội t m ơi.

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:19
 8. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  mấy đứa trên trừ dứa :3

  16 Tháng sáu 2019 lúc 17:06
 9. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  chào em :>

  16 Tháng sáu 2019 lúc 16:58
 10. Trương Văn Trường Vũ commented on Pineapple <3's profile post.

  chấm :>

  16 Tháng sáu 2019 lúc 16:55
 11. Trương Văn Trường Vũ thích trạng thái của Pineapple <3.

  4 bài viết, 6 điểm thành tích là vui òi :)

  16 Tháng sáu 2019 lúc 16:55
 12. Trương Văn Trường Vũ đã trả lời vào chủ đề Vật lí 11 bài toán về điện trở R. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  a) Khi đóng k1 và mở k2 thì mạch chỉ còn điện trở R1 nên: U=I_{1}R_{1}\Rightarrow I_{1}=\frac{U}{R_{1}} Khi đóng k2 và mở k1 thì mạch chỉ còn điện trở R2 nên: U=I_{2}R_{2}\Rightarrow I_{2}=\frac{U}{R_{2}} Khi mở k1 và k2 thì mạch sẽ là: R1 nt R2...

  14 Tháng sáu 2019 lúc 10:26
-->