Trần Minh Ngọc's Recent Activity

 1. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 nguyên tử khối. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  M27Al/M29Al=23/2 =>27Al chiếm 92%;29Al chiếm 8 NTK trung bình của Al là 27.92+29.8/100=27,16 => %27Al=33,05%=2.92.27/2.27,16+3X =>X=32(S) Ctpt:Al2S3

  20 Tháng chín 2019 lúc 22:15
 2. Trần Minh Ngọc đính kèm tập tin vào Hóa 10 Bán kính nguyên tử.

  [ATTACH] f là nguyên tử đó chiếm % thể tích tinh thể

  image.jpg 20 Tháng chín 2019 lúc 21:50
 3. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Tập hợp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Gọi mặt phẳng đó là P Tính chất đặc trưng =>D={M€(P)/MO=R}

  20 Tháng chín 2019 lúc 08:59
 4. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Toán 10 hình học vectơ. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Vì M , N lần lượt là trung điểm của AD và BC => MN là đường trung bình của hình thang ABCD =>MN=1/2DC vtMA+vtMC-vtMN=vtMA+vtMD+vtDC-vtMN=VtDC-1/2vtDC=1/2vtDC |MA+MC-MN|=1/2DC=a

  20 Tháng chín 2019 lúc 08:46
 5. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Ôn tập vỏ nguyên tử. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Câu12) Gọi M :số p là Zm;số n là Nm (.)X số p là Zx ;số n là Zx Vì nguyên tử trung hoà về điện số p=số e ....ta có hệ pt: Zm+3Zx=64 Zx-Zm=8/2=4 =>Zm=13(Al);Zx=17(Cl) Ctpt:AlCl3 Câu11) 1=<N/Z=<1,5 <=>3,7=<Z=<4,3 =>Z=4 Câu4)...

  19 Tháng chín 2019 lúc 23:36
 6. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Vật lí 10 cđ tròn biến đổi đều. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Cậu ra đáp số -0,02rad/s^2 .... t1=4s;t2=9s Gọi a là gia tốc góc . Toạ độ góc của mỗi quạt hình Quạt 1: 4wo+8a hình quạt 2: 9wo+40,5a Tọa độ hình quạt 2=2 tọa độ hình quạt 1 <=> 9wo+40,5a=4wo+8a =>wo=-24,5a(1) Theo giả thiết w3=0;w2=wo+9a...

  18 Tháng chín 2019 lúc 00:04
 7. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 để hiểu sâu hơn về hóa và không bị mất gốc hóa. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Đồng vị cùng số p , khác số n => chúng cùng 1 nguyên tố , cùng 1 ô thứ tự trong bảng tuần hoàn nhưng số khối của chúng khác nhau...

  17 Tháng chín 2019 lúc 08:44
 8. Trần Minh Ngọc đã Thích bài viết của Hiền Lang trong chủ đề Vật lí 10 Đồng học chất điểm.

  Bài của em là hiểu nhầm đề rồi. Xe B không hề dừng ở A rồi quay đầu như em mô tả. Nó chuyển động chậm dần với gia tốc 0.2 sau đó dừng lại ở 1 vị trí nào đó rồi chuyển động nhanh dần đều ngược lại B. v là 1 dải giá trị chứ không phải 1 con số cụ thể.

  17 Tháng chín 2019 lúc 00:12
 9. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Vật lí 10 Đồng học chất điểm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Chọn trục tọa độ gốc trùng vs A, theo chiều dương A->B ; mốc thời gian lúc 2xe chuyển động PTCĐ 2 xe Lần1: gặp nhau Xa=vt Xe B chậm dần đều : Xb=4.10^3+32t-t^2 Để 2 xe gặp nhau Xa=Xb => vt+t^2-32t-4.10^3=0(1) Lần 2 :gặp nhau thì lúc đó xe B xuất...

  16 Tháng chín 2019 lúc 23:48
 10. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Vật lí 10 Ôn tập sự rơi tự do. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Tớ chọn theo cảm tính ... 6B;10A;11D;12B;13B;14B;15B...

  16 Tháng chín 2019 lúc 23:05
 11. Trần Minh Ngọc đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 để hiểu sâu hơn về hóa và trị mất gốc hóa. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  NTK=40 là cậu lấy xẫp xỉ rồi... tra bảng tuần hoàn là ra ý..NTK tính theo công thức NTK trung bình của các đồng vị thì ko thể tròn số dc trừ khi lấy xấp xỉ...A=Z+N=> A(Ca)=20+20=40

  14 Tháng chín 2019
-->