Toshiro Koyoshi's Recent Activity

 1. Toshiro Koyoshi đã Thích bài viết của who am i? trong chủ đề Toán 10 tập hợp.

  Vậy thì có 2 trường hợp! 1) như @Toshiro Koyoshi nói 2) $X=Y=A$

  16 Tháng chín 2019 lúc 23:28
 2. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Toán 10 tập hợp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  A\cap X=A\cup Y\Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} X=A & \\ Y=\oslash & \end{matrix}\right.

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:55
 3. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Nguyên tử. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Khoáng cacnalit thành phần chính là $KMgCl_3$ Ta có: \%X=60\%\rightarrow \%Y=40\% \Rightarrow \overline{Mg}=24,4 Ta lại có: \%Y_{KMgCl_3}=\frac{25.40\%.100\%}{39+24,4+35,5.3}=5,89\%

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:32
 4. Toshiro Koyoshi đã Thích bài viết của Duệ Duệ 2310 trong chủ đề Hóa 11 Tính khối lượng X.

  Nung nóng hoàn toàn m gam hh X gồm NH4HCO3 và (NH4)2CO3 đến khi kết thúc phản ứng ta thu được 6,72 lít khí CO2 và 8,96 lít khí NH3 (đkc) . Tính khối lượng m ?

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:26
 5. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Hóa 11 Tính khối lượng X. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  m=m_{CO_2}+m_{NH_3}+m_{H_2O}=m_{CO_2}+m_{NH_3}+n_{CO_2}.18=25,4(g)

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:26
 6. Toshiro Koyoshi đã Thích bài viết của Tmfnjcnfjncjfncrc trong chủ đề Hóa 10 Nguyên tử.

  Nguyên tử có tổng số hạt là 34 . Hãy viết cấu hình e của nguyên tử .

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:09
 7. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Nguyên tử. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Ta có: 1\leq \frac{n}{p}\leq 1,5\\\Rightarrow \frac{S}{3,5}\leq p\leq \frac{S}{3} (Với S là tổng số hạt) \Rightarrow p=11 Suy ra cấu hình e của nguyên tử trên là: 1s^22s^22p^63s^1

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:09
 8. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Toán 10 Mệnh đề - Tập hợp. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Bài 2: a, Giả sử x\in B Ta có: 6m+4=3.(2m+1)+1=x Đặt 2m+1=k\Rightarrow 6m+4=3k+1(=x) Suy ra x\in A Vậy B\subset A

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:06
 9. Toshiro Koyoshi đã Thích bài viết của 0372480583 trong chủ đề Hóa 10 Bài toán về nguyên tử khối trung bình.

  Bài 1 : Cho các đơn vị sau : 14X1 (99,025%) ,15X2 (0,326%) , và 16X3 Tìm nguyên tử khối trung bình Cảm ơn các bạn trước

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:01
 10. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Bài toán về nguyên tử khối trung bình. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  \overline{X}=\frac{99,025.14+0,326.15+(100-99,025-0,326).16}{100}=14,01624

  16 Tháng chín 2019 lúc 22:00
 11. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Hóa 10 Nguyên tử. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  Ta có: M=198 mà n=118\Rightarrow p=80

  16 Tháng chín 2019 lúc 16:35
 12. Toshiro Koyoshi đã trả lời vào chủ đề Vật lí 10 động học chất điểm. Có thể có bài viết thêm trong chủ đề.

  $t_1=1(s)$ Thay vào công thức tính sẽ ra

  15 Tháng chín 2019 lúc 21:07
 13. Toshiro Koyoshi đã Thích bài viết của nguyễn hoàng yến 000000000000000 trong chủ đề Vật lí 10 động học chất điểm.

  bạn ơi cho mình hỏi sao a=6 được z bạn

  15 Tháng chín 2019 lúc 21:07
 14. Toshiro Koyoshi commented on damdamty's profile post.

  :3 :3 Hí hí

  15 Tháng chín 2019 lúc 21:00
 15. Toshiro Koyoshi đã Thích bài viết của nguyễn hoàng yến 000000000000000 trong chủ đề Vật lí 10 động học chất điểm.

  Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều trong giây thứ nhất đi được quãng đường 3m. Trong giây thứ hai đi được quãng đường là bao nhiêu???

  15 Tháng chín 2019 lúc 21:00
-->