Tiểu Lộc's Recent Activity

 1. Tiểu Lộc đã Thích bài viết của Lê Văn Đạt 22 trong chủ đề Vật lí 10 Phương trình chuyển động.

  Giai đoạn 1 ;2 ;3 cùng xuất phát từ gốc tọa độ O nên Giai đoạn 1: x=t^2 (0<t<5) Giai đoạn 2:x=25+10t (5<t<10) giai đoạn 3 : x=75+t^2 (10<t<20)

  17 Tháng mười 2019 lúc 20:11
 2. Tiểu Lộc đã đăng chủ đề mới.

  Vật lí 10 Phương trình chuyển động

  Một vật chuyển động trên đường thẳng theo ba giai đoạn liên tiếp: Lúc đầu chuyển động nhanh dần đều với không vận tốc đầu và sau 25m thì đạt vận tốc 10m/s, tiếp theo chuyển động thẳng đều trên đoạn đường 50m và cuối cùng chuyển động chậm dần đều...

  Diễn đàn: Động học chất điểm

  17 Tháng mười 2019 lúc 20:00
-->